Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
РФ, 4 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език
135
Т. Алексиева
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Практически руски език
125
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
педагогическа практика
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на руския литературен език
135
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език
125
Т. Алексиева
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Практически руски език
135
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руска литература от ХХ век
129
П. Паунова-Димитрова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХХ век
135
Р. Божанкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
История на руския литературен език
135
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
педагогическа практика
 
14:00-15:00
 
Психология
124 А
Д. Христова
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Превод на специализиран текст
125
М. Конова
(лекция)
РФ, 4 к., 1 гр.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Психология
124
Д. Христова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
Превод на специализиран текст
125
М. Конова
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies