Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
БФ, 4 к., 4 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
педагогическа практика  
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на българския език
176-Б
Г. Ганева
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
История на българския език
160
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
А.-М. Тотоманова
Българска литература между Първата и Втората световна война
160
(лекция)
В. Стефанов
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
Българска литература между Първата и Втората световна война
160
В. Стефанов
(лекция)
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Методика на обучението по български език
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
А. Петров
247-А
Аудиовизуални и информационни технологии в обучението
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
А. Дамянова
247-А
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
педагогическа практика Българска литература между Първата и Втората световна война
135
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies