Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
укр.4к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(упражнение)
Славянски език - практически
Зала над паричния салон
О. Сорока
укр.4к
(упражнение)
Славянски език - практически
153к
В. Драгулева
(упражнение)
укр.4к
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Славянске езек - практически
Зала 429, I-ви блок
В.Драгулева
(упражнение)
укр.4к
Втори славянски език (полски)
153к
В. Делева
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
История на българския книжовен език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
История на съответната славянска литература - ІIIчаст
Зала над паричния салон
Л. Терзийска
укр.4к
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
История на съответната славянска литература ІІІ част
153к
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
Историческа граматика на съответния славянски език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
укр.4к
(лекция)
 
15:00-16:00
 
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Историческа граматика на съответния славянски език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
Българска литература от Освобождението до І световна война
150
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение) (през седмица)
укр.4к чешка ф., 4 к. слов. 4к
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies