Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
укр. 1к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Правоговор и правопис на украинския език (факултатив)
Зала над паричния салон
О. Сорока
(упражнение)
укр. 1к
 
 
 
Практически украински език
Зала над паричния салон
Р. Камберова
(упражнение)
укр. 1к
Практически украински език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 1к
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Исторически и културни реалии на съответната славянска страна
Зала над паричния салон
Л. Терзийска
укр. 1к
(лекция)
Практически украински език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 1к
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Увод в славянската филология
137
Н. Иванова
(лекция)
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
Спорт /Ф/
слов.1к укр. 1к чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к.
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата
148
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Увод в общото езикознание
137
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата
150
Е. Стоянов
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица)
чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(упражнение)
Антропология на славянските народи
160
К. Янева
чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к полска ф., 1 к.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
159
Д. Младенова
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies