Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
слов.1к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Славянски език практически І част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов.1к
(упражнение)
Исторически и културни реалии на съответната славянска страна
150
Вл. Пенчев
чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Правоговор и правопис на словашкия език (факултатив)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
слов.1к
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Практически словашки език
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов
(упражнение)
слов.1к
Увод в славянската филология
137
Н. Иванова
(лекция)
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
Спорт /Ф/
слов.1к укр. 1к чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к.
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата
148
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Увод в общото езикознание
137
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Славянски език практически І част / Правоговор и правопис на словашкия език (Ф)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
слов.1к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата
150
Е. Стоянов
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица)
чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(упражнение)
Антропология на славянските народи
160
К. Янева
чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к полска ф., 1 к.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
159
Д. Младенова
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies