Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
укр. 5к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Стилистика на съответния славянски език
160-В
Р. Камберова
укр. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
ПРЕВОД
Нова конферентна зала
Д.Константинова Д. Денчева Т. Дункова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
Практически украински език
Зала 429, I-ви блок
П. Мартинова
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
ПРЕВОД
Нова конферентна зала
Д.Константинова Д. Денчева Т. Дункова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Магистърски литературоведски курс
150
Ани Бурова
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически украински език
154
В. Драгулева
(упражнение)
укр. 5к
Магистърски литературоведски курс
150
Д.Григоров
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Магистърски езиковедски курс
159
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
Практика на превода по съответния славянски език
Зала 429, I-ви блок
Р. Камберова
(упражнение)
укр. 5к
 
14:00-15:00
 
Българска литература след І световна война
159
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Магистърски езиковедски курс
154
И. Гугуланова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Магистърски литературоведски курс
150
П. Карагьозов
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Магистърски езиковедски курс
150
Н. Иванова В. Панайотов
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
История на съответния славянски книжовен език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
укр. 5к
(лекция)
Магистърски езиковедски курс
159
М. Младенова
(лекция)
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
Теория на превода
160
Р. Железарова
(лекция)
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
 
17:00-18:00
 
Българска литература след І световна война до наши дни
138
Н. Стоянова
слов. 5к укр. 5к чешка ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
 
18:00-19:00
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 5к
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies