Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
слов. 4к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на съответния славянски език
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
В. Панайотов
слов. 4к
(лекция) (упражнение)
История на съответната славянска литература
160-В
Т. Бончева
(упражнение)
слов. 4к
 
09:00-10:00
 
История на съответната славянска литература - ІІІ част
160-В
С. Димитрова
слов. 4к
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език
153к
(упражнение)
слов. 4к
Практически словашки език (факултатив_
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
слов. 4к
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
История на българския книжовен език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
Практически словашки език
160-В
Д.Константинова
(упражнение)
слов. 4к
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език (чешки)
160-В
Е. Македонска
слов. 4к
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до І световна война
150
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение) (през седмица)
укр.4к чешка ф., 4 к. слов. 4к
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies