Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
чешка ф., 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
педагогическа практика Славянски език практически V част
159
М.Радичева
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
150
Ангел Ангелов
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на съответната славянска литература - І част
159
С. Димитрова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Руски език
124 А
Ц. Досева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
укр.3к полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
Т. Ангелова
247-А
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. слов. 3
Б. Радева
(упражнение)
Славянски език практически V част
160-Б
Е. Македонска
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
 
 
 
Практически чешки език /Ф/
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
 
13:00-14:00
 
педагогическа практика  
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
150
Петя Осенова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
Съвременен славянски език - словообразуване и лексикология
160-Б
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Руска литература от ХХ век
150
Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
В. Атанасов
(лекция)
 
 
 
История на съответната славянска литература - І част
160-Б
Т. Бончева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - словообразуване и лексикология
160-Б
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Руска литература от ХХ век
150
Г. Петкова
укр.3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
чешка ф., 3 к. слов. 3
 
18:00-19:00
 
педагогическа практика Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
И. Гегова
159
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф., 3 к. слов. 3 укр.3к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies