Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
чешка ф., 5 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Конферентен превод
Нова конферентна зала 109
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к.
 
 
 
 
 
 
Конферентен превод
Нова конферентна зала 109
украинска ф., 5к. ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Литературоведски магистърски семинар
150
С. Димитрова
(лекция)
словашка ф., 5к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически чешки език
159
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Чешки език - практически курс
160-Б
М. Михайлова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Прагматика на чешкия език
160-Б
М. Младенова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
Магистърски езиковедски семинар
160-Б
Р. Железарова
(лекция)
чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 16.2.2018 г. 11:51
Sofia University, Faculty of Slavic Studies