Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
ср. и х. ф., 2 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Старобългарски език
150
И. Христова-Шомова
ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 2 к. слов. 2к укр.2к
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Старобългарска литература
150
В. Савова
укр.2к чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на славянските литератури
159
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(упражнение)
Старобългарски език
150
И. Христова-Шомова
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к укр.2к
(лекция)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Славянски език, практически, ІІІ част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Сръбски и хърватски език
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Старобългарска литература
176-Б
В. Савова
укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
История на славянските литератури
150
П. Карагьозов
укр.2к чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
В. Седефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Практически сръбски /Ф/
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен славянски език - фонетика и фонология
109
В. Седефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
Руски език
125
Ц. Досева
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература
160
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Увод в християнството/Философия
150
М. Димитрова
(лекция)
чешка ф. 2 к. укр.2к ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
160
 
 
 
Антична и западноевропейска литература
160
К.Михайлов
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
чешка ф. 2 к. слов. 2к
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies