Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
ср. и х. ф., 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
История на съответната славянска литература - ІІІ част
150
Е. Дараданова-Христова
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к.
Славянски език практически VІ част /Ф/
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на съответния славянски език
109
Х. Бояджиев
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Славянски език, практически, VІ част
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на съответния славянски език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к.
(упражнение)
История на българския книжовен език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
Втори славянски език (словенски)
154
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
История на съответната славянска литература - ІІІ част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
 
 
 
Славянски език, практически, VІ част
154
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Славянски език практически VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к.
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до І световна война
150
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение) (през седмица)
укр.4к чешка ф., 4 к. слов. 4к
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies