Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
полска ф., 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически полски език VІІ част
149-А
Ж. Станчева
(упражнение)
полска ф., 4 к.
 
 
 
 
 
 
Практически полски език /Ф/
149-А
Ж. Павлович
(упражнение)
полска ф., 4 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически полски език VІІ част
149-А
Ж. Станчева
(упражнение)
полска ф., 4 к.
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Д. Денчева
(упражнение)
полска ф., 4 к.
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Историческа граматика на съответния славянски език
149-А
М. Виларова
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к.
(упражнение)
История на българския книжовен език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
История на съответната славянска литература - ІІІ част
149-А
К. Кокинова
(упражнение)
полска ф., 4 к.
Историческа граматика на съответния славянски език
149 /ПФ/
И. Гугуланова
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
История на съответната славянска литература - ІІІ част
149-А
К. Бахнева
полска ф., 4 к.
(лекция)
Втори славянски език (украински)
149-А
О. Сорока
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до І световна война
150
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение) (през седмица)
укр.4к чешка ф., 4 к. слов. 4к
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies