Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Д. Иванова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Славянски език практически І част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически V част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
слов. 2к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически І част / Правоговор и правопис на словашкия език (Ф)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
слов.1к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практика на превода на съответния славянски език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies