Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Д. Иванова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Славянски език практически І част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически V част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
слов. 2к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически І част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
слов.1к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Магистърски езиковедски курс
150
Д.Константинова Д. Иванова В. Панайотов
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практика на превода на съответния славянски език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 21.9.2017 г. 15:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies