Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Д. Денчева 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ПРЕВОД
Нова конферентна зала
Д.Константинова Д. Денчева Т. Дункова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
 
 
 
 
 
 
ПРЕВОД
Нова конферентна зала
Д.Константинова Д. Денчева Т. Дункова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Д. Денчева
(упражнение)
полска ф., 4 к.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Практика на превода по съответния славянски език
153к
Д. Денчева
(упражнение)
полска ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика на съответния славянски език
149-А
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически полски език
149-А
Д. Денчева
(упражнение)
полска ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies