Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Л. Ласкова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Съвременен български език. Морфология
147
Л. Ласкова
(упражнение)
БФ, 2 к., 2 гр.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Съвременен български език
125
Л. Ласкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies