Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
Т. Дункова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Сръбски и хърватски език практикум VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Пратически сръбски и хърватски език
109
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Сръбски и хърватски език - практически курс
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 16.2.2018 г. 11:51
Sofia University, Faculty of Slavic Studies