Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
Ст. Стойчев 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически чешки език
160-Б
Ст. Стойчев
(упражнение)
чешка ф., 1 к.
 
 
 
 
 
 
Практически чешки език
160-Б
Ст. Стойчев
(упражнение)
чешка ф., 1 к.
Съвременен славянски език - морфология
160-Б
Ст. Стойчев
(лекция)
чешка ф., 2 к.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен славянски език - морфология
160-Б
Ст. Стойчев
(упражнение)
чешка ф., 2 к.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 22.2.2018 г. 14:28
Sofia University, Faculty of Slavic Studies