Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Гръцки език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Славянски език практически VІ част /Ф/
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Сръбски и хърватски език - правоговор и правопис (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Славянски език, практически, VІ част
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на чешския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М. Младенова
(упражнение)
чешка ф. 1 к.
Славянски език практически VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Д. Денчева
(упражнение)
полска ф., 4 к.
Гръцки език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 2 к.
(упражнение)
А.Панчев
Практически словашки език
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов
(упражнение)
слов.1к
Практика на сръбския и хърватския език V част
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
Практическа фонетика
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
///////// Практически сръбски /Ф/
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Практическа фонетика
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(упражнение)
РФ, 1 к., 2 гр.
Румънски език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Славянски език практически VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к.
Славянски език практически V част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
Теория на литературата
ІІ фонетичен кабинет
Д. Тенев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Славянски език - практически курс
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies