Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Устен превод III част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(упражнение)
РФ, 4 к, 1гр.
Практически руски език
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Албански език-Ік. балк.
ІІ фонетичен кабинет
А. Панчев
(упражнение)
балканистика, 1 к.
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
А. Панчев
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Славянски език практически V част
ІІ фонетичен кабинет
М. Радичева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Практически руски език II част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 2 гр.
Практически сръбски и хърватски език /Ф/
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 2 к.
 
11:00-12:00
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
А.Панчев
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
12:00-13:00
 
Полски език практикум VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Д. Денчева
(упражнение)
полска ф., 4 к.
Устен превод ІІІ част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
13:00-14:00
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
А. Панчев
(упражнение)
балканистика, 2 к.
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
А. Панчев
(упражнение)
балканистика, 1 к.
 
14:00-15:00
 
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
Сръбски и хърватски език практикум VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Славянски език практика ІІ част - сръбски и хърватски
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически украински език
ІІ фонетичен кабинет
Р. Камберова
(упражнение)
украинска ф., 3к
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Сръбски и хърватски език - практически курс
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 16.2.2018 г. 11:51
Sofia University, Faculty of Slavic Studies