Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Й. Павлович 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически словашки език /Ф/
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
слов. 2к
Правоговор и правопис на словашкия език (факултатив)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
слов.1к
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически словашки език (факултатив_
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
слов. 4к
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен славянски език словообразуване и лексикология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
слов. 3
(лекция)
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Стилистика на съответния славянски език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(лекция)
слов. 5к
Практически словашки език
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
Й. Павлович
слов. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен славянски език - словообразуване и лексикология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
слов. 3
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически V част /Ф/
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies