Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Е. Коваржова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически І част
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф. 1 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически VІ част /Ф/
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 4 к.
Славянски език практически VІІ част
160-В
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 5 к.
Практически чешки език
159
Е. Коваржова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Славянски език практически ІІІ част
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф. 2 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически чешки език /Ф/
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies