Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Р. Камберова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Стилистика на съответния славянски език
160-В
Р. Камберова
укр. 5к
(лекция)
 
 
 
Практически украински език
Зала над паричния салон
Р. Камберова
(упражнение)
укр. 1к
Практически украински език
Зала 429, I-ви блок
Р. Камберова
(упражнение)
укр.3к
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Украински език практикум
Зала над паричния салон
Р. Камберова
(упражнение)
укр.2к
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Практика на превода по съответния славянски език
Зала 429, I-ви блок
Р. Камберова
(упражнение)
укр. 5к
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies