Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Словакистичен кабинет (бл. 17) 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Славянски език практически І част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов.1к
(упражнение)
Практически словашки език /Ф/
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
слов. 2к
Правоговор и правопис на словашкия език (факултатив)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
слов.1к
Славянски език практически V част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език (факултатив_
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(упражнение)
слов. 4к
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Съвременен славянски език словообразуване и лексикология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
слов. 3
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
слов. 2к
Стилистика на съответния славянски език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
(лекция)
слов. 5к
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
В.Иванов
(упражнение)
слов. 2к
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език - словообразуване и лексикология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
слов. 3
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Славянски език практически І част / Правоговор и правопис на словашкия език (Ф)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
(упражнение)
слов.1к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически V част /Ф/
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Й. Павлович
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практика на превода на съответния славянски език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies