Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
балканистика, 2 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Гръцки език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Старобългарска литература
Д. Атанасова-Пенчева
134
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Старобългарска литература
134
Д. Атанасова-Пенчева
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Гръцки език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Културна антропология на балканските народи
151 балк
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 2 к.
(упражнение)
А.Панчев
Латински език
134
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Културна антропология на балканските народи
151 балк
(упражнение)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Румънски език
134
балканистика, 2 к.
(упражнение)
С. Костова
 
 
 
 
 
 
Латински език
134
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies