Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
балканистика, 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Гръцки език
134
А. Трифонова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Индоевропейско езикознание
151 балк
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
Албански език
134
А.Панчев
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Старобългарски език
П. Петков
176-Б
(лекция)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Индоевропейско езикознание
151 балк
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Старобългарски език
П. Петков
176-Б
(упражнение)
балканистика, 3 к.
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
История на Византия и Средновековна балканска история
134
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
(упражнение)
балканистика, 3 к.
Румънска литература
151 балк
Р. Станчева
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Румънски език
151 балк
В. Алексова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Румънска литература
151 балк
Р. Станчева
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies