Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Зала над паричния салон 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Правоговор и правопис на украинския език (факултатив)
Зала над паричния салон
О. Сорока
(упражнение)
укр. 1к
Славянски език - практически
Зала над паричния салон
О. Сорока
укр.4к
(упражнение)
Практически украински език
Зала над паричния салон
Р. Камберова
(упражнение)
укр. 1к
Практически украински език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 1к
Практически украински език
Зала над паричния салон
О. Сорока
укр.2к
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Исторически и културни реалии на съответната славянска страна
Зала над паричния салон
Л. Терзийска
укр. 1к
(лекция)
Практически украински език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 1к
Украински език практикум
Зала над паричния салон
Р. Камберова
(упражнение)
укр.2к
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практически украински език /Ф/
Зала над паричния салон
О. Сорока
(упражнение)
укр.2к
Практически украински език
Зала над паричния салон
В. Колев
(упражнение)
укр.2к
История на съответната славянска литература - І част
Зала над паричния салон
Л. Терзийска
укр.3к
(лекция)
История на съответната славянска литература - ІIIчаст
Зала над паричния салон
Л. Терзийска
укр.4к
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Историческа граматика на съответния славянски език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен славянски език -фонетика и фонология
Зала над паричния салон
П. Мартинова
(лекция)
укр.2к
Историческа граматика на съответния славянски език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
укр.4к
(упражнение)
История на съответния славянски книжовен език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
укр. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
Зала над паричния салон
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 5к
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies