Slavic Studies in Internet
 
   


 

Славистични центрове и департаменти

Библиотеки към славистични департаменти

Виртуални библиотеки

Електронни списания

Корпуси

Фондации, електронни книжарници и др.


icon
 


slavic


Екип на проекта: доц. д-р Валентин Гешев - ръководител, членове:
гл.ас. д-р Величко Панайотов, гл.ас. д-р Николай Вазов, Екатерина Солнцева (редактор), Антония Гидулска (библиотекар-информатик), Ружа Мускурова (системен администратор)


 

Чрез този проект е направен опит да бъде систематизирана част от информацията в Интернет, свързана със сферата на филологическите изследвания в областта на славистиката, като са групирани следните информационните ресурси : електронни списания, архиви на електронни такстове, електронни публикации, виртуални библиотеки, сайтове на славистични центрове и библиотечни мрежи и др.


book