Събеседвания за прием в магистърски програми, 18 септември 2023 г.

 

 

МП „Литературознание“: 

14.00 часа, 146 кабинет

 

МП „Лингвистика - езикова система и речеви практики“:

11.00 ч., 143 кабинет

 

МП „Преводач-редактор“:

14 часа, 155 кабинет

 

МП „Трансгранична българистика“:

10.00, кабинет 139А.

 

МП „Интерпретативна антропология“: 

10.00 часа, 138 кабинет

 

МП "Образованието по български език и литература в средното училище"

14 ч.,  кабинет 126А

 

МП „Творческо писане“:

13.00 часа , 146 кабинет

 

МП „Компютърна лингвистика“:

11 ч., кабинет 138А

 

МП „Кино, литература и визуални изкуства“:

13 ч., в 157 кабинет

 

МП "Старобългаристика":

16:00 ч., 144 кабинет

 

МП "Приложна лингвистика преподаване на български език като чужд"
 
11 ч., 119. каб.

 

МП „Руска литература, култура и художествен превод“:

10:30 ч., 130 кабинет

 

МП „Език. Култура. Превод“:

13 ч., 126 кабинет

 

 

Прием в магистърски програми на ФСлФ