Събеседвания за прием в магистърски програми

17.09.2021 г.

 

 

МП “Литературознание” – 10:00 ч., 146 каб.

МП „ Лингвистика - езикова система и речеви практики – 11:00 ч., 143 каб.

МП „Преводач-редактор“ -  13:00  ч. , 155 каб.

МП „Трансгранична българистика“ - 10.00 ч. , каб. 139А

МП „ОБЕЛСУ“ – 14 :00 ч., каб. 247А

МП "Интерпретативна антропология" - 11.00 ч ., 1 38 каб .

МП "Литература, кино и визуална култура" - 10 ч., 155 к-т 

МП „Литературата - творческо писане“ – 11:00 ч., 146 каб.

МП „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“ - 12:00 ч. , ауд. 138А.

МП „Старобългаристика“ – 16.00 ч., каб. 144

МП „Опазването на българското културно наследство“:  17.00 ч., каб. 144

МП "Език и културно пространство"  - 11:00 ч., 119 каб. 

МП  „Език. Култура. Превод“ - 11:00 ч., 126 каб.

МП „Руска литература, култура и художествен превод“ – 11:00 ч., каб. 130