Print

 

 

 

 

График на изпитите – лятна сесия на уч. 2021/2022 г.

редовно обучение

 

 

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература

Катедра по кирилометодиевистика

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език

Катедра по руска литература

Катедра по методика

 

Руски език в други факултети