СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2021/2022

Семестър: летен, задочно

 

 I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология)

 

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите само от 4-ти и 5-ти курс.

Студентите от 1, 2 и 3 курс НЕ записват педагогически свободноизбираеми дисциплини!!!

 

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

 

1. Християнските празници

Проф. дфн Искра Христова-Шомова

БФ

1 - 4 курс

интердисци-плинарен

2. Синтаксис, прагматика, комуникация

Проф. д-р Йовка Тишева

доц. д-р Марина Джонова

БФ

3  курс

интердисци-плинарен

3. Приключения на чувствата във възрожденската литература

Доц. д-р Надежда Александрова

БФ

2 - 4 курс

интердисци-плинарен

4. Мит и фолклор. Модели на свят

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

БФ

 2 - 4 курс

интердисци-плинарен

5. Градът и литературата

Гл.ас. д-р Биляна Борисова

БФ

2-4

интердисци-плинарен

6. Дигитален хуманизъм и литературно образование

Доц. д-р Наталия Христова

БФ

4, 5

педагогически

7. Развиване на когнитивни и мегакогнитивни умения за четене в обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

БФ

4-5

педагогически

8. Увод в историческата лексикология. Тематични групи

Проф. д-р Маргарет Димитрова, проф. д-р Андрей Бояджиев

БФ

2-4

интердисци-плинарен

9. Парламентарна реч

Доц. д-р Владислав Миланов

БФ

2-4

интердисци-илинарен

10. Комуникация и манипулация

Доц. д-р Надежда Сталянова

БФ

1-5

интердисци-плинарен

 

 II. Семинар по българска литература

1. Семинар по българска литература. Новият български канон

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

2-4 курс

2. Семинар по българска литература. Въведение в изследванията на българската популярна култура

Доц. д-р Тодор Христов

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 или 4 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

III. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 12.12.2021 до 20.01.2022 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.