Print

 

 

Катедра „Теория на литературата“

поправителна сесия – 2022 г.

 

 

Теория на литературата, проф. Тодор Христов, ЦИЕК, Африканистика, 31 август, от 10 ч. в 155 кабинет

Магистърски курсове "Сравнителна история на литературната наука" и "Теории за литературата и културата", ас. Еньо Стоянов, 1 септември, 155 каб., 10 ч.

Теория на литературата, доц. Ирен Александрова, ас. Еньо Стоянов, Българска филология, 1 септември, 155 каб., 10 ч.

Теория на литературата, проф. Амелия Личева, 16 и 17 август, 9 часа, 155 кабинет

Теория на литературата, доц. Ирен Александрова -  Балканистика и Българска филология І курс, 1 септември, 9 часа, 155 кабинет /нова дата/