Катедра „Теория на литературата“

зимна сесия – 2021/2022 г.

 

 

Проф. дфн Амелия Личева

17 февруари - Славянска филология, първи курс –

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=858068

18 февруари, Славянска филология, първи курс –

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=858069

 

Доц. д-р Камелия Спасова

14, 15, 16 февруари 2022, Зуум от 11 часа:


https://us02web.zoom.us/j/9216377547?pwd=M3dTYVc4VUlFalNaUE92RnQ3WVptQT09

Meeting ID: 921 637 7547
Passcode: 6n3axt

 

Доц. д-р Ирен Александрова

Балканистика, І курс, Теория на литературата, 27. 01. 2022 - устен изпит в Мудъл от 9.00 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=867951

Литературата. Творческо писане, Психология на литературното творчество , 09.02.2022 - курсова работа и устен изпит в Мудъл от 14.00 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=867955

 

Доц. д-р Огнян Ковачев

Балканистика, I курс

Антична литература - 19.02.2022 - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2556#section-0

Българска филология, III курс

Западноевропейска литература - 14-16.02.2022, 10 ч. - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1535#section-0

 

Доц. Калин Михайлов

Антична и западноевропейска литератуа – II, слависти, РО, втори курс:

1)  Писмена част на изпита: темите за писмените работи ще бъдат дадени на общите имейли на курса (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) на 21.01.22 г., петък, 15 ч. от моя служебен имейл (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2)  Устна част на изпита: 18.02.22 г., петък, 15 ч., в служебния ми скайп: https://join.skype.com/invite/pgYktlb3QptB  

 

МП "Литература, кино и визуална култура"

История на българското игрално кино - 11.02.2022, 10 ч. - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=64420#section-0

От страницата към екрана: адаптиране на литературни модели в киното - 18.02.2022, 10 ч. - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=64419#section-0