Print

 

 

Поправителна сесия – 15.08. – 02.09.2022

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподава-

тел

01.09.

2022

10 ч.

247А

Славянска филология

Методика на обучението политература

Проф. д-р Владимир Атанасов

02.09.2022

10 ч.

247А

Славянска филология,

Българска филология РО

 

МП „ОБЕЛСУ“

 

СИД

„Методологии на четенето“

Проф. д-р Владимир Атанасов

25.08.

2022

 

10 ч.

247А

Българска

филология,

3 к., РО

Методика на обучението по литература

Проф. дпн Адриана Дамянова

До 29.08.

2022

 

Изпращат се

разработки по имейл

Славянска филология

 

Методика на обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

До 29.08.

2022

 

Изпращат се

разработки по имейл

Българска филология РО

СИД

Доц. д-р Деспина Василева

25.08.

2022

До 27.06.

2022 да се предадат разработките в Мудъл

Задание в Мудъл,

amavrova@slav.

uni-sofia.bg

Българска филология, 4 к., РО, Руска филология, 4 к., Славянска филология

Приобщаващо образование

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

25.08.2022

10 ч.

147А

Руска филология,

3 к.

Методика на обучението по руски език 2 част

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

До 25.08.2022

 

Да се предадат разработките в Мудъл

Руска филология

4 к.,

Българска филология РО 4 к., Славянска филология 5 к.

Приобщава-що образование

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

До 25.08.2022

 

Да се предадат разработките в Мудъл

Руска филология,

4 к.

ИКТОРДС

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

01.09.

2022

От 13 до 13.30 ч.

Информация за изпита - на страницата на дисциплината в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72077

Предаване на портфолио -

БЛОК 4 (между автобусни спирки "Плиска" и   "Студентски общежития"), ет. 2, зала 200

Българска филология,

3 к., РО

Психология

 

(портфолио/ курсова работа + казус от училищния живот)

 

 

Проф. дпсн Йоана Янкулова

02.09.2022

От 17 до 19 ч. в  Мудъл

 

Руска филология 4 к.

Психология

проф. д.пс.н. И. Зиновиева

12.09.2022

12.00 ч.

137 /променена дата/

Българска филология,

2 к.,  РО

Педагогика

Проф д-р Радка Василева

До 29.08.2022

2022

 

Изпращат се разработки по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Славянска

филология

Психология

Гл. ас. д-р Василка Баничанска

30.08.

2022

10.30

147А

Българска филология, 4 к., РО,

 

 

МП „ОБЕЛСУ“

МОБЕ, СИД,

ИКТОРДС,

Факултативна дисциплина

 

„Дискурсът на методическите изследвания„

Проф. д-р Ангел Петров