Учебна година:  2021/2022

Поправителна  сесия

Катедра по славянски  литератури 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

26.08.2022

10.00ч

109

Сръбска и хърватска филология

Исторически и културни реалии

Д-р Людмила Миндова

2.09.2022

10.30ч

159

Руска филология

Славянски литератури

Гл. ас. д-р Е. Дараданова

2.09. 2022

14.00ч.

156

Сръбска и хърватска филология

 

 

 

Балканистика

История на сръбската и хърватската литература – първа, втора, трета и четвърта част

Южнославянски  литератури

Доц. д-р И. Христова, гл.ас.д-р Е.Дараданова,  д-р В.Седефчева

 

 

Доц. д-р И.Христова

2.09.2022

10.30ч

159

Българска филология – задочно обучение

Славянски литератури

гл.ас.д-р Е.Дараданова, 

25.08.2022

9.30ч

 

156 к.

Чешка филология

 

 

Словашка филология

История на чешката литература ,

 

История на словашката литература

Доц. д-р Д. Григоров, ас. Тиха Бончева

 

26.08.2022

10.00ч.

156

Славянска филология

История на чешката литература – трета част – бохемисти – четвърти курс

Доц. д-р Ани Бурова, ас. Тиха Бончева

26.08..2022

10.00

156

Славянска филология

История на славянските литератури – първа и втора част – втори курс слависти

Доц. д-р А.Бурова, гл. ас. д-р С.Димитрова

25.08.2022

 

1.09.2022

10.00

156

Българска филология – трети курс

Славянски литератури

Доц. д-р А.Бурова, гл. ас.д-р С.Димитрова, гл. ас.д-р В.Колев, ас. К. Янев

26.08.2022

10.00ч

156

Славянска филология Литературоведска магистърска  специализация –пети курс

Най – нови славянски литератури

Доц. д-р А.Бурова

26.08.2022

10.00ч

156

СФ – Чешка филология

История на чешката литература

Гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

26.08.2022

10.00ч

156

СФ – Словашка филология

История на словашката литература

Гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас Тиха Бончева

26.08.2022

10.00

156

СФ – магистри

Магистърски литературоведски семинар (дипломна работа)

Гл. ас. д-р Славея Димитрова

31.08.2022

10.00ч

156

СФ – Украинска филология

Исторически  и културни реалии на Украйна

гл.ас. д-р В.Колев

31.08.2022

10.00ч

 

 

12.00ч

156

Украинска филология

История на украинската литература – първа, втора,

трета и четвърта част

 гл.ас. д-р В.Колев

2.09.2022

10.00

156

СФ- Чешка филология, словашка филология

Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия

Проф. д-р Владимир Пенчев

2.09.2022

11.00ч.

149

Слафянска филология – Полска филология

История на полската литература – втора и четвърта част

Проф. дфн К.Бахнева, ас. Кристиян Янев