Катедра по славянски литератури

лятна сесия на учебната 2021/2022 г.

 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

 

21.06.2022 -

 

10.00

156

СФ –Чешка филология

История на чешката  литература  - втора част  - трети курс

Гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

4. 07.02022

9.30

156

СФ –Чешка филология

История на чешката  литература  - четвърта част  - четвърти курс

Доц. д-р Добромир Григоров, ас. Тиха Бончева

24.06. 2022

9.30

156

СФ –Словашка филология

История на словашката  литература  - втора част  - трети курс

Доц. д-р Добромир Григоров, ас. Тиха Бончева

4.07.2022

13.00

156

СФ – Словашка филология

История на словашката  литература  - четвърта част  - четвърти курс

Гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

30.06.2022

11.00

149

СФ – Полска филология

История на полската литература – втора част – трети курс

Проф. дфн Калина Бахнева, ас. Кристиян Янев.

5.07.2022

11.00

149

СФ – Полска филология

История на полската литература – четвърта част – четвърти курс

Проф. дфн Калина Бахнева, ас. Кристиян Янев.

24.06.2022

10.30

156

СФ – Сръбска и хърватска филология

История на сръбска, хърватска и словенска литература – втора част – трети курс

Гл. ас. д-р Елена Дараданова, хон. ас. д-р Валя Седефчева

7. 07.2022

10.30

156

СФ – Сръбска и хърватска филология

История на сръбска, хърватска и словенска литература – четвърта част – четвърти  курс

Доц. д-р Ина Христова, гл. ас. д-р Елена Дараданова

30.06.2022

10.30

156

Балканистика

Южнжславянски литератури – трети курс

Доц. д-р Ина Христова

4.07.2022

10.00

159

Руска филология

Славянски литератури – втори курс

Гл. ас. д-р Елена Дараданова

28.06.2022

10.00

156

СФ –Украинска филология

История на украинската литература –втора част – трети курс

Гл. ас. д-р Владимир Колев

28.06.2022

12.00

156

СФ –Украинска филология

История на украинската литература –четвърта  част – четвърти курс

Гл. ас. д-р Владимир Колев

4.07.2022

10.00

156

СФ

История на славянските литератури – втора част – втори курс – полонисти, сърбохърватисти украинисти

Доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

 

5.07.2022

10.00ч

156к.

СФ

История на славянските литератури – втора част – втори курс – бохемисти и словакисти

Доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

 

27.06.2022

10.00ч

156

БФ

Славянски литератури – трети курс . първа, втора и шеста група

Доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. д-р Владимир Колев,  ас. Кристиян Янев

28.06.2022

10.00ч

156

БФ

Славянски литератури – трети курс – трета и пета група

Доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. д-р Владимир Колев,  ас. Кристиян Янев

8.07. 2022

10.00ч

156

БФ

Славянски литератури – трети курс .  четвърта група

Доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. д-р Владимир Колев,  ас. Кристиян Янев