Общо езикознание - поправителна сесия 2022 г.

 

Индоевропейско езикознание, доц. Биляна Михайлова, 31 август, 11 ч., каб. 151

Сравнително балканско литературознание, първа част, проф. Румяна Станчева, 2 септември, 10 ч., каб. 134

Съвременни лингвистични теории, доц. Е. Търпоманова, Балканистика 1 курс - 1 септември, 10 ч., кабинет 131

Увод в общото езикознание, доц. Е. Търпоманова, Източни езици (ФКНФ) - 1 септември, 10 ч., кабинет 131

Съвременен български език, доц. М. Джонова, 1 септември, 10 ч., 186 аудитория

Албански език, 1 и 2 курс Балканистика, 31 август, сряда, 14:00 часа, зала 151

Румънски език и литература, гл. ас. Лора Ненковска, 19 август, 10 ч., зала 151А

Нова балканска история, проф. Иван Първев, 2 септември, 10 часа, каб. 25 А, Исторически факултет

Общо езикознание І част и Общо езикознание ІІ част за СФ, доц. Дарина Младенова, 1 курс, 20 август, 10 часа, каб. 151а

Новогръцки език, гл. ас. д-р Александра Трифонова, 16 август, 10:30 ч., 151 кабинет

Общо езикознание, Българска филология, доц. Албена Мирчева, 30 август, 11 ч., 134 кабинет

Новогръцки език и литература, доц. Фотини Христакуди, 1 септември, 10 часа, 151 кабинет