ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – БФ, СФ, РФ и Балканистика

УЧЕБНА 2022/2023,  СЕСИЯ ЮНИ/ЮЛИ

 

Дати за консултации за ДИ и показване на писмените работи /БФ, Балканистика/

Дати за консултации за ДИ и показване на писмените работи - Руска филология

 

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ:

Практически чешки език  - 12.06.2023   - 12.00 ч. – 160Б

Практически полски език  - 16.06.2023  - 10.00 ч.  -  149 к.

Практически сръбски  и хърватски език  - 8.06.2023  - 12.00 ч. - 158 к.

Практически словашки език  - 15.06.2023 – 14.30 ч.  - 154 к.

Практически украински език  -14.06.2023  - 10.00 – 12.00 ч. – 158 к.

 

Изпитът ще се проведе на 19.06.2023 г. от 9.30 ч в 160 ауд.

 

Теоретичен славянски език или литература :

Чешка и словашка литература -  19.06.2023  - 13.30 – 14. 30 ч. – 156 к.

Полска литература  - 16.06.2023 - 16.00 ч. - 156 к.

Сръбска и хърватска литература  - 13.06.2023  - 14.00 ч. – 156 к.

Украинска литература  - 9.06.2023 – 14.00ч – 15.00 ч.  -  156 к.

Теоретичен  полски  език  -  23.06.2023 – 10.00 ч. -  149 к.

Теоретичен чешки език  -  20.06. 2023 -  12.00 ч. – 160 ауд.

Теоретичен сръбски  и хърватски език  - 22.06.2022  - 16.00 ч.

Теоретичен словашки език  - 23.06.2023  - 11.00 ч. – 154/158

Теоретичен украински език  - 23.06.2023 – 11.00 ч.  -  430 к. – 1 блок

 

Изпитът ще се проведе на 26.06.2023 от 10.00 ч. в 160 ауд. 

      

Дати за показване на работите от ДИ – сесия юни/юли 2022/2023

        Практически чешки език – 20.06.2023  - 160Б – 12.00 ч.

        Практически полски език – 20.06.2023 -10.00 ч. – 149 к.

        Практически сръбски  и хърватски език – 21.06.2023 – 12.00ч – 158 к.

        Практически  словашки език  - 23.06.2023  - 154 к.  - 10.00 ч.

        Практически украински език   - 21.06.2023  - 158 к. – 10.00 ч.                     

 

        Теоретична славянска литература  - 30.06.2023 – 156к.  12.00- 13.00ч.

        

         Теоретичен чешки език  - 27.06.2023  - 160Б – 12.00 ч.

         Теоретичен полски език  - 28.06.2023  - 149 к. - 10.00 ч.

         Теоретичен сръбски и хърватски език  - 27.06.2023 – 158 к. - 16.00 ч.

         Теоретичен словашки език  - 30.06.2023  - 10.00 ч. - 154 к.

         Теоретичен  украински език  - 30.06.2023  - 158 к. - 11.00 ч.