График за показване на писмените работи от държавния изпит,

проведен на 10.07.2024 г.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

11.7.2024 г., 12.00 – 13.00 ч., каб. 144

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

12.07.2024 г., от 10.30 до 12.00 в 139 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ

 

11.07.2024 г., 15.00 – 16.00 ч., каб. 146

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО НАШИ ДНИ

 

18.07.2024 г. от 14.00 до 15.00 ч., каб. 146

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

15.07.2024 г., 12.00 ч., 144 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

11.07.2024 г. от 10,00 до 11,00 ч. в 126 каб.,

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА БАЛКАНИСТИКА

11 .07.2024 от 12 ч. в 131 каб.