Учебна година:  2023-2024

Семестър: поправителна сесия

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

03.09.24

09:00

147

СФ

Съвременен български език – морфология и синтаксис

Проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Атанас Атанасов, Биляна Радева

5.09.24

10.00

142

БФ

Лексикология и СИД

Проф. дфн Ангел Ангелов

5.09.24

9.00

147

БФ, Р.О.

Синтаксис

Проф. д-р Йовка Тишева

1.09.24

10.00

139

БФ

Фонетика

Диалектология

Проф. д-р Владимир Жобов

30.08.24

11.00

139А

БФ

СИД

Проф. д-р Надежда Сталянова

 31.08.24

10.00

136

БФ

Морфология

писмен

Проф. дфн Красимира Алексова

 2.09.24

9.00

139

БФ

Морфология

устен

Проф. дфн Красимира Алексова

 

2.09.24

10.00

В Мудъл

РФ

Езикова култура на БЕ за русисти

Проф. дфн Красимира Алексова