Учебна година:  2023/2024

Семестър: летен

КАТЕДРА ПО КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

23.08.

9:00 ч.

онлайн в e-medievalia

Българска филология

Старобългарска литература (тест за допускане до устен изпит)

Доц. д-р Диана Атанасова

24.08.

10:00 ч.

ауд. 148

Българска филология

Старобългарска литература

Доц. д-р Диана Атанасова

 

27.08.

9:30 ч.

ауд. 148

Българска филология

Старобългарски език

Доц. д-р Анета Димитрова

02.09.

10:30 ч.

каб. 176Б

Българска филология, Славянска филология

 История на българския език

Проф. д-р Маргарет Димитрова

01.09

11:00 ч.

Каб. 144

Руска филология

Старобългарски език

Проф. Петко Петков