Учебна година:  2023/2024

Семестър: летен

КАТЕДРА „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА“

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

25.08.

14:00 ч.

138 каб.

Българска филология – задочно обучение

Културна антропология на българите. Бълг. фолклор

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

26.08.

9:00 ч.

146 каб.

Славянска филология

Фолклор на славянските народи.

Проф. дфн Николай Папучиев

26.08

9:00 ч.

146 каб.

Славянска филология

Антропология на славяните

Проф. дфн Николай Папучиев

26.08

9:00 ч.

146 каб.

Българска филология

Български фолклор

Проф. дфн Николай Папучиев

26.08.

14:00 ч.

138 каб.

Балканистика

Антропология на балк. народи. Балк. фолклор

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

28.08.

9:00 ч.

145 каб.

Българска филология

Българска литература между двете световни войни

Проф. дфн Валери Стефанов

29.08.

9:00 ч.

ауд. 137

Българска филология

Литература на Бълг. възраждане - писмен

Проф. дфн Николай Чернокожев

29.08.

10:00 ч.

138 каб.

Балканистика

Нова българска литература

Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

29.08.

09:00 ч.

137 каб.

Славянска филология

Българска литература между двете световни войни - тест

гл. ас. д-р Мария Русева

30.08

09:30 ч.

146 каб.

Славянска филология

Бълг. литература между двете световни войни - устен изпит

доц. д-р Ноеми Стоичкова

30.08.

10:00 ч.

145 каб.

Българска филология

Литература на Бълг. възраждане - устен

Проф. дфн Николай Чернокожев

01.09.

10:00 ч.

138 каб.

Българска филология – задочно обучение

Българска литература между I и II св. война

Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

02.09.

09:00 ч.

Ауд. 148

Българска филология

Българска литература от Осв. до I-та световна война – писмен изпит

Проф. дфн Милена Кирова

02.09.

13:00 ч.

138 каб.  

магистри неспециалисти

Бълг. литература от Осв. до II световна война

Гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова

04.09.

10:00 ч.

146 каб.

Славянски филологии

Литература на Бълг.възраждане

Доц. д-р Надежда Александрова

04.09.

10:00 ч.

146 каб.

Балканистика

Литература на Бълг. възраждане

Доц. д-р Надежда Александрова

05.09.

09:00 ч.

145 каб.

Българска филология

Българска литература от Осв. до I -та световна война – устен изпит

Проф. дфн Милена Кирова

07.09.

10:00 ч.

138 каб.

Българска филология, Р.О.

Литература за деца и юноши

Доц. д-р Надежда Стоянова

07.09.

10:00 ч.

138 каб.

Българска филология, З.О.

Литература за деца и юноши

Доц. д-р Надежда Стоянова

07.09.

10:00 ч.

138 каб.

Българска филология

Семинар по българска литература

Доц. д-р Надежда Стоянова

7.09.

9.30 ч.

138 каб.

БФ, задочно

Бълг. литература от Осв. до II световна война

Гл. ас. д-р Биляна Борисова

7.09.

11 ч.

138 каб.

БФ, задочно

СИД "Градът и литературата"

Гл. ас. д-р Биляна Борисова