Учебна година:  2023-2024

Семестър: поправителна сесия

КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

26.08.2024

10.00

156

Славянска филология - бохемисти

История на чешката литература - четвърта част

доц. д-р Добромир Григоров, гл. ас. д-р Тиха Бончева

26.08.2024

12.00 .

156

Славянска филология - словакисти

История на словашката литература – втора част

доц. д-р Добромир Григоров, гл. ас. д-р Тиха Бончева

5.09.2024

14.30

156

Руска филология

Славянски литератури

гл. ас. д-р Елена Дараданова

3.09.2024

11.00

156

Руска филология втори курс

Славянски литератури

гл. ас. д-р Елена Дараданова

3.09.2024

11.00

156

Българска филология ЗО

Славянски литератури

гл. ас. д-р Елена Дараданова

5.09.2024

14.00

156

Славянска филология /сръбски и хърватски профил/

История на сръбска, хърватска и словенска литература, втора част

гл. ас. д-р Елена Дараданова

3.09.2024

14.00

156

Славянска филология / сръбски  и хърватски профил/ - трети и четвърти курс

История на сръбска, хърватска и словенска литература -първа, трета и четвърта част

доц. д-р Ина Христова, гл. ас. д-р Елена Дараданова

3.09.2024

14.00

156

Балканистика

Южнославянски литератури

доц. д-р Ина Христова

5.09.2024

10.00

156

Славянска филология / словакисти – трети курс

История на словашката литература – първа част

Гл. ас. д-р Славея Димитрова , гл. ас. д-р Тиха Бончева

5.09.2024

10.00

156

Славянска филология / словакисти – четвърти курс

История на словашката литература четвърта част

/Курсови работи се предават най-късно до 1.09.2024 на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./

гл. ас. д-р Славея Димитрова , гл. ас. д-р Тиха Бончева

5. 09. 2024

10.00

156

Славянска филология -бохемисти – трети курс

История на чешката литература – втора част

/Курсови работи се предават най- късно до 1.09.2024 на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./

гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. д-р Тиха Бончева

5.09.2024

10.00

156

Славянска филология – пети курс

Магистърски литературоведски семинар

/дипломна работа/ Самостоятелните работи се предават най- късно до 1.09.на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гл. ас. д-р Славея Димитрова

5.09.2024

10.00

156

Славянска филология – втори курс

История на славянските литератури – първа  и втора част

доц. д-р Ани Бурова,

гл. ас. д-р Славея Димитрова

5.09.2024

10.00

156

Българска филология – трети курс

Славянски литератури

доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Кристиян Янев, гл. ас. д-р Владимир Колев, хон. ас. Недялко Желев

5.09.2024

10.00

156

Славянска филология – бохемисти – четвърти  курс

История на чешката литература  - трета част

 

доц. д-р Ани Бурова, гл.ас. д-р Тиха Бончева

/Предаване на курсови работи до 30.08.2024 на гл. ас. д-р Тиха Бончева/

5.09.2024

10.00

156

Славянска филология – пети курс,  литературоведска магистърска  специализация

Най – нови славянски литератури

доц. д-р Ани Бурова

/Предаване на курсови работи до 30.08.2024 на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./

4. 09.2024

14.00

149

Славянска филология – полонисти трети курс

История на полската  литература втора част

гл. ас. д-р Кристиян Янев, хон. ас.Венеса Начева

4.09.2024

16.00

149

Славянска филология – полонисти четвърти  курс

История на полската литература четвърта част

проф. дфн Панайот Карагьозов, гл. ас. д-р Кристиян Янев

5.09.2024

14.00

156

Славянска филология – украинисти трети  и четвърти курс

История на украинската литература първа, втора, трета  и четвърта част

гл.ас.д-р Владимир Колев