Учебна година:  2023/2024

Семестър: септемврийска сесия

КАТЕДРА ПО РУСКИ ЕЗИК

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

 

29.08.

10 ч.

128

Руска филология, 1 курс

Практически руски език – I част, 1-ва група, писмен и устен изпит

Гл. ас. д-р  Марианна Конова, ас. Виктория Недялкова, ас. Габриела терзийска

 

29.08.

12 ч.

128

Руска филология, 1 курс

Практически руски език – II част, 1-ва група, писмен и устен изпит

Гл. ас. д-р  Марианна Конова, ас. Виктория Недялкова, ас. Габриела терзийска

05.09.

09 ч.

125

Руска филология, 1 курс

Практически руски език – I част, 2-ра група, писмен и устен изпит

Проф. д-р Илка Бирова, гл. ас. д-р Владимир Манчев

05.09

10 ч.

125

Руска филология, 1 курс

Практически руски език – II част, 2-ра група, писмен и устен изпит

Проф. д-р Илка Бирова, гл. ас. д-р Владимир Манчев

05.09

11 ч.

125

Руска филология, 1 курс

Странознание на Русия

Проф. д-р Илка Бирова

29.08.

09 ч.

124

Руска филология, 2 курс

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, писмен и устен изпит

Гл. ас. д-р Анна Баранова, ас. Габриела Терзийска

30.08.

09 ч.

124

Руска филология, 2 курс

Практически руски език – IV част, 1 + 2 група, писмен и устен изпит

Гл. ас. д-р Анна Баранова, ас. Габриела Терзийска

30.08.

10 ч.

134 А

Руска филология, 2 курс

Историческа граматика на руския език

Проф. д-р Ростислав Станков

04.09

10 ч.

134 А

Руска филология, 2 курс

История на руския книжовен език

Доц. д-р Цветана Ралева

03.09.

09.30 ч.

128

Руска филология, 2 курс

Съвременен руски език. Фонетика.

Проф. д-р Татяна Алексиева

30.08.

09 ч.

128

Руска филология, 2 курс

Увод в теорията на превода

Проф. д-р Силвия Петкова

30.08.

12 ч.

128

Руска филология, 2 курс

СИД „Съвременният политически дискурс и проблемите на превода“

Проф. д-р Силвия Петкова

04.09

09 ч.

124

Руска филология, 3 курс

Практически руски език – V част, писмен и устен изпит

Доц. д-р Красимира Петрова, доц. д-р Надежда Делева, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

05.09.

09 ч.

124

Руска филология, 3 курс

Практически руски език – VI част, писмен и устен изпит

Доц. д-р Красимира Петрова, доц. д-р Надежда Делева, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

04.09.

11 ч.

125 А

Руска филология, 3 курс

Съвременен руски език. Лексикология

Доц. д-р Надежда Делева

04.09.

10 ч.

125 А

Руска филология, 3 курс

Превод на специализирани текстове

Доц. д-р Надежда Делева

03.09.

14 ч.

128

Руска филология, 3 курс

Съвременен руски език. Морфология.

Доц. д-р Красимира Петрова

03.09.

14 ч.

128

Руска филология, 2 и 3 курс

СИД - Руската морфология в теорията "Смисъл-текст"

Доц. д-р Красимира Петрова

30.08.

09 ч.

125

Руска филология, 3 курс

Теория и практика на превода

 

Гл. ас. д-р Анна Баранова

29.08.

14 ч.

128

Руска филология, 3 курс

Устен превод 1 част

Гл. ас. д-р Марианна Конова

29.08.

14 ч.

128

Руска филология, 3 курс

Устен превод 2 част

Гл. ас. д-р Марианна Конова

02.09.

10 ч.

128

Руска филология, 3 курс

Превод на текстове от деловата сфера – I част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

02.09.

10 ч.

128

Руска филология, 3 курс

Превод на текстове от деловата сфера – II част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

02.09.

12 ч.

128

Руска филология, 3 курс

СИД „Превод на научен текст“

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

08.09.

13 ч.

В „Мудъл“

Руска филология, 3 курс

Педагогика

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев

02.09.

09 ч.

124

Руска филология, 4 курс

Практически руски език – VII част, писмен и устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

03.09.

09 ч.

124

Руска филология, 4 курс

Практически руски език – VIII част, писмен и устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

30.08.

09 ч.

125

Руска филология, 4 курс

Съвременен руски език. Синтаксис.

Гл. ас. д-р Анна Баранова

30.08.

11 ч.

128

Руска филология, 4 курс

Съвременен руски език. Прагматика.

Проф. д-р Силвия Петкова

30.08.

13 ч.

128

Руска филология, 4 курс

Превод на медийни текстове

 

Проф. д-р Силвия Петкова

30.08.

14 ч.

128

Руска филология, 4 курс

СИД „Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод“

Проф. д-р Силвия Петкова

03.09.

14 ч.

127

Руска филология, 4 курс

Стилистика на руския език

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

07.09.

11 ч.

В курса в „Мудъл“

Руска филология, 4 курс

Психология

Проф. д-р Ирина Зиновиева

05.09.

12 ч.

125

Руска филология, 2, 3, 4 курс

СИД „Играта като метод в обучението по руски език“

Проф. д-р Илка Бирова

28.08.

10 ч.

124

Българска филология, редовно обучение, 1 курс

 

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

02.09.

10 ч.

127

Славянска филология, 2 курс

Руски език – 1 част

Ас. Виктория Недялкова

02.09.

12 ч.

127

Славянска филология, 2 курс

Руски език – 2 част

 

Ас. Виктория Недялкова

02.09.

14 ч.

127

Славянска филология, 3 курс

Руски език – 3 част

 

Ас. Виктория Недялкова