Учебна година: 2023/2024

Семестър: септемврийска сесия

КАТЕДРА ПО РУСКИ ЕЗИК

Руски език в други факултети

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

04.09.

09 ч.

124

Сборна група, ФКНФ

Втори език, руски - А.1.1

доц. д-р Красимира Петрова

 

28.08

13 ч.

128

Сборна група, ФКНФ

Втори език, руски - А.1.2

ас. Габриела Терзийска

 

28.08.

12 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

Втори език, руски - А.2.1

гл. ас. д-р Марианна Конова

 

28.08.

12 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

Втори език, руски - А.2.2

гл. ас. д-р Марианна Конова

 

05.09.

09 ч.

124

Сборна група, ФКНФ

Втори език, руски - B.1.1

доц. д-р Красимира Петрова

 

28.08.

14 ч.

128

Сборна група, ФКНФ

Втори език, руски - B.1.2

ас. Габриела Терзийска

 

05.09.

09 ч.

125

„Туризъм“, ГГФ, 1 курс

„Руски език като втори чужд“, 1 част

гл. ас. д-р Владимир Манчев

 

05.09.

10 ч.

125

„Туризъм“, ГГФ, 1 курс

„Руски език като втори чужд“, 2 част

гл. ас. д-р Владимир Манчев

 

28.08.

12 ч.

125

„Туризъм“, ГГФ, 2 курс

„Руски език като втори чужд“, 3 част

гл. ас. д-р Марианна Конова

 

28.08.

12 ч.

125

„Туризъм“, ГГФ, 2 курс

„Руски език като втори чужд“, 4 част

гл. ас. д-р Марианна Конова

 

02.09.

10 ч.

127

„Туризъм“, ГГФ, 3 курс

„Руски език като втори чужд“, 5 част

ас. Виктория Недялкова

 

28.08.

14 ч.

128

„Туризъм“, ГГФ, 4 курс

„Руски език като втори чужд“, 6 част

ас. Габриела Терзийска

 

28.08

14 ч.

128

„Туризъм“, ГГФ, 4 курс

„Руски език като втори чужд“, 7 част

ас. Габриела Терзийска

 

04.09.

15 ч.

134 А

„Туризъм“, ГГФ, 2 курс

„Руски език като първи чужд“

доц. д-р Цветана Ралева

04.09.

15 ч.

134 А

„Туризъм“, ГГФ, 2 курс

„Руски език като първи чужд“

доц. д-р Цветана Ралева

02.09.

10 ч.

125

„Социални дейности“, 1 курс, задочно обучение

„Руски език“

хон. ас. Любомир Жилев