Print

 

 Традиционна интердисциплинарна конференция за млади изследователи

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ви кани на Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2018 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. Тази година с конференцията ще бъде отбелязана 130-годишнината на Софийския университет.

Докладите са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

 

Програма на конференцията

Резюмета на докладите