Прием

в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2022/2023 г.

за места държавна субсидия редовна и задочна форма

 

 

Неофициално класиране

 

27 СЕПТЕМВРИ: ОФИЦИАЛНА ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – НА САЙТА НА УНИВЕРСИТЕТА

28-29-30 СЕПТЕМВРИ: ЗАПИСВАНЕ В СТАЯ 215 НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ (ОТДЕЛ „СТУДЕНТИ”)

 

Специалност “Българска филология”

Редовно обучение

 

МП “Литературознание”:

Специалисти:

 1. Марина Николова
 2. Иван Георгиев
 3. Барбара Митева
 4. Ивона Въртелкова
 5. Борислав Петров

                                                                                        

МП „Лингвистика – езикова система и речеви практики”:

Специалисти:

 1. Андрей Иванов

 Неспециалисти:

 1. Мария Николова

 

МП „Преводач-редактор”:

Специалисти:

 1. Мария Чакалова
 2. Радостина Владимирова
 3. Анна Нацариду
 4. Любен Симеонов

Неспециалисти

 1. Виктория Йорданова
 2. Полина Павлинова
 3. Ивета Стаменова
 4. Стела Спасова

 

МП “Преводач-редактор“ с трети семестър в чуждестранен университет:

 1. Елени Манова

 

МП „Литература, кино и визуална култура”:

 

Специалисти:

 1. Гергана Цекова

Неспециалисти:

 1. Георги Павлов

 

МП „Образованието по български език и литература в средното училище”:

Специалисти:

 1. Силвия Василева
 2. Цветелина Ташева
 3. Елен Николова

 

МП „Творческо писане“:

Специалисти:

 1. Владимир Илиев

Неспециалисти

 1. Христина Пилева

 

МП „Старобългаристика“:

Неспециалисти:

 1. Анета Йотова

 

Специалност „Руска филология”

 

МП „Език. Култура. Превод”:

Специалисти:

 1. Илиян Николов
 2. Михаела Димитрова

                                                           

 

Българска филология

Задочна форма

МП „ОБЕЛСУ“:

Специалисти:

 1. Дебора Александрова
 2. Милена Димитрова
 3. Десислава Стоянова

Неспециалисти:

 1. Мария Крумова
 2. Паолина Иванова
 3. Елизабет Жолева

 

МП „Старобългаристика“:

Специалисти:

 1. Елисавета Александрова

 

МП „Трансгранична българистика“:

 1. Татяна Ананиева
 2. Зорница Янева

 

МП „Компютърна лингвистика“:

Специалисти:

 1. Симона Калева
 2. Невена Григорова
 3. Станислав Пенков

 

 

Магистърски програми