Print

Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Академично тържество по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

 

Завърши випуск 2021 на Факултета по славянски филологии

 

Награда за най-добра езиковедска книга на Факултета по славянски филологии – 2022 г.

 

Държавни изпити – 2021-2022 (лятна и есенна сесия)

 

Конкурс за студентска мобилност с цел практика по Програма "Еразъм+" за 2022/2023 г.