Print

Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Заповед на декана на ФСлФ във връзка с провеждане на учебния процес през зимния семестър на уч. 2021/2022 г.

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Покана за участие в Климентови четения за млади изследователи

 

Петнайсета международна научна конференция „Драгоманови студии“ на тема: „Украинистиката в България и по света“

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. – редовно обучение

 

Покана за участие в конференция на тема: "Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор"