Print

Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Откриване на академичната учебна 2022/2023 година

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2022/2023 г. - редовно обучение

 

Програма на научната конференция "Симеон Янев. През изпитанията на времето"

 

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2022/2023 г. – неофициално класиране

 

Резултати от проведения конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти“ за 2022 г.

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2022-2023 г. – редовно обучение