Print

 

 

Защити на магистърски тези21.02.2022 г.

 

Предварителни изисквания и указания за качване на файл с дипломна работа (магистърска теза) за проверка за уникалност и плагиатство

 

 Проверката за уникалност и плагиатство се извършва в системата за електронно обучение на СУ - https://elearn.uni-sofia.bg

 Изисквания за качване на дипломната работа в системата:

От началната страница на elearn.uni-sofia.bg се логвате в системата - Отивате на дипломни работи и дисертации (долу вдясно) - Факултет по славянски филологии - Магистърски програми (избира се съответната магистърска програма) - папка 2021/2022 - Защити на магистърски тези21.02.2022. Кликвате върху линка и след това върху "Добавяне на изпълнение". Оттук можете да качите вашата дипломна работа.

*Студентите от различните профили на МП "Преводач-редактор" избират общата папка "Преводач-редактор".

 

След приключване на проверката студентите подават молба за допускане до защита на магистърска теза и клетвена декларация по образец в отдел "Студенти" - 215 каб.  - от 16 до 18 февруари 2022 г.

 

Молба

Клетвена декларация

 

 Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.