ПОКАНА

 

“Полската литература – известна и неизвестна”

– лекции на проф. дфн Калина Бахнева

 

lektsii Kalina Bachnewa

 

 

Кога: 20 октомври 2016 г., четвъртък, 18.00 ч.

Къде: Полонистичен кабинет № 149, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийския университет

“Между Изтока и Запада. Лекционният курс “Славянска литература” (1840–1844) на Адам Мицкевич”

 

Лекцията е посветена на уникалното начинание на полския романтик да представи пред академичната общност в Колеж дьо Франс (Париж) историята, културата и духовната мисия на славянските народи.

 

 

Кога: 27 октомври 2016 г., четвъртък, 18.00 ч.

Къде: Полонистичен кабинет № 149, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , бул. „Цар Освободител“ № 15, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийския университет

“Римската тога”. Лозанските лекции (1839–1840) на Адам Мицкевич”

Лекцията е посветена на швейцарския курс на полския романтик по римска литература от времето на император Октавиан Август. Концепцията на Мицкевич за литературното развитие на златния век на Римската империя е разгледана като създаваща представата за универсализма, практицизма и формалните особености на съвременното изкуство.

 

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ “Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор на редица научни публикации, в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите “Преселението на художественото слово” (1993) и “Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).