Факултет по славянски филологии

Резултати от конкурса по програмата „Млади учени и постдокторанти“ на МОН за 2021 г.

 

 

Млади учени

  1. Фантастичното като място на балканския междукултурен диалог
  2. Лексикални средства за агитация и манипулация в комунистическия дискурс (1945-1989 г.)
  3. Националната идентичност в българската поезия. Фигури от 90-те години на ХХ век

Постдокторанти

  1. Езикът на толерантността – обговаряне на другостта в литературата
  2. Парадигми на спомена в прозата на Владимир Набоков
  3. Чешкият ъндърграунд като художествен сюжет
  4. Два преписа на Теофан Рилски в контекста на историята на разпространението на цикъла „Чудеса“

 

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, финансирани по програмата на МОН - допълнителна сесия